Adatvédelmi nyilatkozat

Kezdőlap / Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
  1. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben a következő fogalmak használatosak:
   1. "Az Online áruház befektetési projektjeinek Adminisztrációja (továbbá az Online áruház Adminisztrációja)" - az oldal kezelésére meghatalmazott munkatársak, akik a “Delta-Alpha Group LTD” nevében járnak el, megszervezik és (vagy) elvégzik a személyes adatok feldolgozását, meghatározzák a személyes adatok feldolgozásának céljait, a személyes adatok összetételét, melyet fel kell dolgozni, melyeket a személyes adatokkal elvégzendő tevékenységeket (műveleteket).
   2. "Személyes adatok" - bármely információ, mely közvetve vagy közvetlenül kapcsolatos egy meghatározott vagy meghatározandó magánszeméllyel ( a személyes adatok alanya).
   3. "Személyes adatok feldolgozása" - bármely tevékenység (művelet) vagy tevékenységek (műveletek) összessége, automatizáló eszközök felhasználásával vagy azok használata nélkül, melyek a személyes adatok gyűjtésével, jegyzetelésével, rendszerezésével, halmozásával, tárolásával, pontosításával (frissítés, változtatás), extrakciójával, felhasználásával, átadásával (terjesztés, rendelkezésre bocsájtás, hozzáférés), deperszonalizációjával, blokkolásával, törlésével, megsemmisítésével kapcsolatos.
   4. "Személyes adatok védelme" - kötelező minden adatkezelő számára vagy más olyan személy számára, aki hozzáférést szerez a Személyes adatokhoz, a Személyes adatok alanyának beleegyezése nélkül vagy más törvényes alapon.
   5. Az Online áruház befektetési projektjeinek felhasználója (továbbá – Felhasználó)– a személy, akinek hozzáférése van a weboldalhoz az internetes hálózaton keresztül, az Online áruház felhasználója.
   6. "Cookies" - az adatok kis részlete, a web-szerver által kiküldött és a felhasználó számítógépén tárolandó, melyet a web-felhasználó vagy a Webböngésző minden alkalommal átküld a Webszerverre a HTTP-kéréssel, a keresett oldal kinyitásakor.
   7. "IP Cim" egy egyedi hálózati cím a számítógépes hálózatban, az IP protokol felépítése alapján.
 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
  1. Az Online áruház használata a felhasználó által a jelen Adatvédelmi irányelvekkel való megegyezést jelenti, a személyes adatok feldolgozásának feltételeivel.
  2. A jelen Adatvédelmi irányelvekkel való egyetértés hiányában a Felhasználónak fel kell hagynia az Online áruház befektetési projektjeinek használatával. 
  3. A jelen Adatvédelmi irányelvek csak a „Priority-Investment” befektetési projekt Online áruházára alkalmazható. Az Online áruház nem kontrolálja és nem vállal felelősséget a harmadik személyek weboldalaiért, melyekre a Felhasználó átirányítható a hivatkozásokon, melyekhez a Felhasználó hozzáférhet az Online áruház oldalán.
  4. Az Online áruház Adminisztrációja nem ellenőrzi a Személyes adatok hitelességét, melyeket a Felhasználó az Online áruházban feltüntet.
 1. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK TÁRGYA
  1. A jelen Adatvédelmi irányelvek meghtározzák az Online áruház adminisztrációjának titoktartási és adatvédelmi kötelességét azokkal az adatokkal kapcsolatban, melyeket a Felhasználó ad meg az Online áruház Adminisztrációjának követelése alapján az Online áruházban történő regisztrációkor vagy a rendelés leadása során.
  2. Azon Személyes adatok, melyek a jelen Adatvédelmi irányelvek keretein belül feldolgozhatóak, a Felhasználó a „Priority-Investment” Online áruház regisztrációs adatlapjának betöltése során ad meg a regisztrációs menüpontban, a következő tartalommal:
   1. Felhasználó vezetékneve, neve, utóneve;
   2. Felhasználó telefonszáma;
   3. e-mail cím;
   4. Felhasználó lakcíme;
   5. IP cím;
   6. Cookies információ;
   7. Információ a böngészőről (vagy más programmról, mely hozzáférést nyújt a reklám bemutatásához);
   8. Hozzáférési idő;
   9. Az oldal címe, melyen a reklám blokk található
   10. Hivatkozás (az előző oldal címe).
  3. .
   1. A Cookies kikapcsolása az Online áruház egyes részeihez való hozzáférés megtagadását eredményezheti.
   2. Az Online áruház a látógatóinak IP cím statisztikájának gyüjtését végzi. Az információra a technikai problémák meghatározásához és megoldásához van szükség, valamint a pénzügyi tranzakciók törvényességének ellenőrzéséhez.
  4. Bármelyik más Személyes adat, mely nem volt fentebb meghatározva (vásárlások listája, használt böngészők és operációs rendszerek, stb.) szükségelten tárolandóak és titoktartás alá tartoznak, kivéve azokat az eseteket, melyek a jelen Adatvédelmi Irányelvek 5.2 és 5.3 pontjaiban vannak meghatározva
 1. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAI GYŰJTÉSÉNEK CÉLJA
  1. A Felhasználó Személyes adatait az Online áruház Adminisztrációja a kövekező célokra használhatja fel:
   1. Az Online áruház oldalán regisztrált Felhasználó azonosítása, távoli szerződéskötés céljából a "Delta-Alpha Group LTD” céggel.
   2. A Online áruház személyreszabott forrásaihoz való hozzáférés biztosítása céljából.
   3. Visszajelzés létesítése céljából a Felhasználó számára, beleértve az üzeneteket, kéréseket, melyek az Online áruház használatával, szolgáltatásokkal kapcsolatosak, valamint a Felhasználók kéréseinek feldolgozása céljából.
   4. A Felhasználó tartozkodási helyének meghatározása céljából, a biztonságosság biztosítása, csalás megelőzése céljából.
   5. A Felhasználó által megadott Személyes adatok hitelességének és teljességének megerősítése céljából.
   6. Fiók létrehozása céljából, mely vásárláshoz szükséges, abban az esetben, ha a Felhasználó beleegyezését adta a fiók létrehozására.
   7. A Felhasználó értesítése az Online áruház által a rendelés állapotáról.
   8. Utalások feldolgozása és megszerzése céljából, adók vagy adókedvezmények megerősítése, utalások megvitatása a Felhasználó által.
   9.  Hatásos technikai és ügyféltámogatás nyújtása az Online áruház használatával kapcsolatos problémák felmerülése esetén.
   10. A Felhasználó beleegyezése esetén a projekt felújításáról, speciális ajánlatokról, árakról szóló információ szolgáltatása, hírlevél és egyéb információ kiküldése az Online áruház nevében vagy az Online áruház partnereinek nevében.
   11. Reklám tevékenység folytatása a Felhasználó beleegyezésével.
   12. Hozzáférés biztosítása az Online áruház partnereinek oldalaihoz vagy szolgáltatásaihoz, termékek, frissítések vagy szolgáltatások megszerzése céljából.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDJAI ÉS IDŐTARTAMA
  1. A Felhasználó Személyes adatainak feldolgozása meghatározott időtartam nélkül történik, bármilyen törvényes módon, beleértve a Személyes adatok információs rendszerével, automatizációs rendszerek felhasználásával vagy azok nélkül.
  2. A Felhasználó megegyezik azzal, hogy az Online áruház Adminisztrációjának jogában áll átadnia a Személyes adatokat harmadik személyeknek, közreműködő vagy partnercégeknek, ügynököknek és más meghatalmazott szervezeteknek vagy személyeknek („Meghatalmazott személyek”) egyetlen céllal – kereskedelmi és nem kereskedelmi művelet feldolozásához. A Cég garantálja, hogy minden Meghatalmazott személy betartja a jelen Feltételeket és minden szükséges eszköz felhasználnak a Felhasználó Személyes adatainak védelme érdekében. A Cég ugyan csak átadhatja a Személyes adatokat olyan harmadik személyeknek, melyek nem minősülnek sem a Cég munkatársainak sem partnercégeknek, kizárólag jogi vagy közigazgatási jogosultsággal rendelkező szervezetek követelései alapján. Az Online áruház Adminisztrációja minden szükséges szervezési és technikai intézkedést elvégez a Felhasználó Személyes adatainak védelme érdekében, a jogsértő vagy véletlen hozzáférés, megsemmisítés, változtatás, blokkolás, másolás, terjesztés ellen, valamint a harmadik személyek jogsértő tevékenysége ellen.
  3. Az Online áruház eggyüttesen a Felhasználóval minden szükséges intézkedést elvégeznek pénzveszteség vagy más negatív következmény elkerülése érdekében, melyet a Felhasználó Személyes adatainak elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala okozhat.
 1. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
  1. A Felhasználó köteles:
   1. A Személyes adatokat tartalmazó információ közlésére, mely az Online áruház oldalának használatához szükséges.
   2. Frissíteni, bővíteni a közölt Személyes adatokat tartalmazó információt azok változása esetén.
  2. Az Online áruház Adminisztrációja köteles:
   1. A megszerzett információt kizárólag célszerűen, a jelen Adatvédelmi Irányelvek 4. pontjában feltüntetett feltételek szerint használni.
   2. Biztosítani a bizalmas információk titokban tartását, megakadályozni a nyilvánosságra hozatalát előzetes írásbeli beleegyezés nélkül, továbbá megakadályozni a Felhasználó által átadott Személyes adatok eladását, cseréjét, publikációját vagy nyilvánosságra hozatalát bármilyen más módon, kivéve a jelen Adatvédelmi Irányelvek 5.2. és 5.3. pontjaiban feltüntetett feltételeket.
   3. Óvintézkedések tenni a Felhasználó Személyes adatainak titokban tartása érdekében, az általánosan használatos feltételek alapján, melyeket hasonló üzleti helyzetekben használnak a hasonló típusú információ védelmére.
   4. A Személyes adatok blokkolása, melyek az adott Felhasználóhoz tartoznak, attól az időponttól, mikor a Felhasználó vagy annak törvényes képviselője vagy a Személyes adatok jogvédelmi szervezete kérelmet nyújt be azok blokkolására az ellenőrzés időszakára, valótlan Személyes adatok vagy jogsértő cselekmények felmerülése esetén.
 1. A FELEK FELELŐSSÉGEI
  1. Az Online áruház Adminisztrációja kötelességeinek mulasztása esetén vállalja a felelősséget a Felhasználónak okozott kárért a jogellenesen használt Személyes adatokért, a jelen Adatvédelmi irányelvek 5.2. és 7.2. pontjaiban feltüntetett eseteket kivéve.
  2. A bizalmas adatok elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén az Online áruház nem vállal felelősséget, ha az említett bizalmas információ:
   1. Már az elvesztését vagy nyilvánosságra hozatalát megelőzően nyilvánosságra lett hozva.
   2. Már az átadása előtt az Online áruház Adminisztrációjának birtokába jutott harmadik személytől.
   3. Nyilvánosságra lett hozva a Felhasználó beleegyezésével.
 1. JOGVITÁK RENDEZÉSE
  1. A bírósághoz fordulás előtt jogvita rendezése érdekében, mely az Online áruház Felhasználója és annak Adminisztrációja között merült fel, kötelező a panasz előterjesztése (írásos ajánlat a jogvita rendezésére).
  2. A panasz megszerzője a pansz átvételét követő 30 napon belül értesíti a panasz feladóját a panasz áttekintésének eredményéről.
  3. Ha nem születik megállapodás a jogvita az ilettékes bíróság elé kerül előterjesztésre a hatályos törvények alapján.
  4. A jelen Adatvédelmi irányelvekhez valamint a Felhasználó és az Online áruház adminisztrációja közötti kapcsolathoz a hatályos törvényeket kell alkalmazni.
 1. TOVÁBBI FELTÉTELEK
  1. Az oldal Adminisztrációjának jogában áll módosítani a jelen Adatvédelmi irányelveket a Felhasználó beleegyezése nélkül.
  2. Az új Adatvédelmi Irányelvek hatályba lépésének időpontja az Online áruház oldalán való publikálásának időpontja, ha más nincs előírva az új Adatvédelmi Irányelvek által.
  3. Minden felmerülő az Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos ajánlata vagy kérdése esetén forduljon a következő e-mail címre:
   Email: Office@priority-investment.com
  4. A hatályos Adatvédelmi Irányelvek a következő weboldalon találhatóak: Https://priority-investment.com/